ตารางงานวิ่ง

UTN100 2021
From Friday, December 17, 2021
To Sunday, December 19, 2021
Hits : 13
 UTN100 2021 <<
? 17-19 ธันวาคม 2564
⛳️ ณ สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
?‍♂️?‍♀️ 100/70/50/30/15 Km
ULTRA-TRAIL NAN 100 (UTN100)
ULTRA-TRAIL NAN 70 (UTN70)
ULTRA-TRAIL NAN 50 (UTN50)
Pha Wiang 30 (PWT30)
PUA CROSS COUNTRY 15 (PCC15)
☎️ ที่มา:
Facebook Page : Ultra-Trail Nan100
https://www.facebook.com/UTN100/
Location  ณ สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
100K,70K,50K,30K,15K