ตารางงานวิ่ง

ดรุณา-นารี เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 16
วันแข่ง :  Sunday, February 06, 2022
Hits : 40
 สมัคได้ที่ :>> https://business.facebook.com/Darunaminimarathon/
 
Location  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ระยะที่มีการแข่งขัน 21K,10K,5K,3K
 
 

ดรุณา-นารี เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 16

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

 

 • ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 600 บาท)
  ชาย/หญิง รุ่นอายุ :16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60  ปีขึ้นไป
 • มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท)
  ชาย รุ่นอายุ : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
  หญิง รุ่นอายุ: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

 

การรับสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
 • ชื่อบัญชี : นายชัชพิสิฐ ไอยราพัฒนา
  เลขที่บัญชี : 540-231667-5
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาดำเนินสะดวก
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • รหัสรับเสื้อจะได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันสมัคร
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-20.00 น. สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ บริเวณอาสนวิหารแม่พระบังเกิด อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)

 

ผู้สมัครทุกท่านได้รับเสื้อ และได้รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
• ผู้สมัครที่วิ่งเข้าเส้นชัยรับถ้วยรางวัลพิเศษท่านละ 1 ใบ
ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อ-เบอร์ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนฯ
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
- เวลา 05.00 น. - วอร์มร่างกาย
- เวลา 05.15 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
- เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 06.05 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ