ตารางงานวิ่ง

BigBlue RuammitUltraTrail
From Saturday, January 22, 2022
To Sunday, January 23, 2022
Hits : 17

BigBlue RuammitUltraTrail
23 JANUARY 2022
Baan Karen Ruammit, Chiangrai
บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร เชียงราย
REGISTER NOW
>> race.thai.run/RMUT1st <<
DISTANCE : 35km // 12km
Ruammit Ultra Trail
>> https://www.facebook.com/RuammitUltraTrail <<

 

 

 

Location บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร เชียงราย
35km /12km