ตารางงานวิ่ง

Save Zoo Run 2022 @KHAO KHEOW ZOO
วันแข่ง :  Sunday, July 17, 2022
Hits : 8
 สมัคได้ที่ :>> https://www.facebook.com/SaveZooRun2022/
 
Location สวนสัตว์เขาเขียว ชลบุรี
ระยะที่มีการแข่งขัน 10/5.2/3K
 
 

Save Zoo Run 2022 @KHAO KHEOW ZOO  สวนสัตว์เขาเขียว

 


วัตถุประสงค์โครงการ
 Save Zoo Run 2022


                 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย สวนสัตว์จำนวน แห่ง โครงการ และ 1 ศูนย์อนุรักษ์  โดยมีสัตว์ในความรับผิดชอบจำนวนกว่า 9,000 ชีวิต ซึ่งการดูแลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่สัตว์ทุกตัวจัดเป็นภาระหนักและใหญ่ของ สวนสัตว์ทุกแห่ง นอกจากนี้สวนสัตว์ยังมีหน้าที่ต้องอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยเพื่อการบำรุงและเพาะพันธุ์สัตว์นานาชนิดไว้มิให้สูญพันธุ์รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน

                 การจัดกิจกรรมวิ่ง “Save Zoo Run 2022” ในครั้งนี้ นอกจากวิ่งเพื่อสุขภาพของนักวิ่งและประชาชนทั่วไปแล้วยังเป็นการวิ่ง แล้วได้บุญกุศล โดยรายได้จากค่าสมัครของนักวิ่งทุกรายๆ ละ 100 บาท (VIP 300 บาท/ราย) จะนำสมทบกับเงินรายได้จากผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor) มอบให้แก่โครงการเพาะขยายพันธุ์และดูแลสุขภาพสัตว์ป่าของแต่ละสวนสัตว์ที่มีความจำเป็นแตกต่างกัน ดังนี้    

  1. โครงการเพาะขยายพันธุ์พญาแร้งเพื่อการอนุรักษ์และดูแลสุขภาพสัตว์ป่า สวนสัตว์นครราชสีมา

  2. โครงการศึกษาวิจัยหมีแพนด้าและดูแลสุขภาพสัตว์ป่าหายาก สวนสัตว์เชียงใหม่

  3. โครงการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆและนกกาฮังเพื่อการอนุรักษ์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

  4. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอาหารช้าง และเพิ่มมูลค่ามูลช้าง คชอาณาจักรสุรินทร์

  5. โครงการเพาะขยายพันธุ์กวางไทยเพื่อการอนุรักษ์ สวนสัตว์ขอนแก่น

  6. โครงการเพาะขยายพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทยเพื่อการอนุรักษ์ สวนสัตว์อุบลราชธานี

  7. โครงการเพาะขยายพันธุ์นกเงือกและสมเสร็จเพื่อการอนุรักษ์ สวนสัตว์สงขลา

  8. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ โครงการสวนสัตว์ MINI ZOO ธัญบุรี

  9. โครงการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยเพื่อการอนุรักษ์ ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย บุรีรัมย์