ตารางงานวิ่ง

Run for life by you heart 2021
วันแข่ง :  Sunday, July 10, 2022
Hits : 6
 
Location วัดประสิทธิเวช (คลอง 15 รังสิต -นครนายก)
ระยะที่มีการแข่งขัน 13/6/3K
 
 

Run for life by you heart 2021

 

 

วันที่จัดงาน: อาทิตย์ 10 กรกฎาคม 2565
สถานที่จัดงาน: วัดประสิทธิเวช (คลอง 15 รังสิต -นครนายก)
จัดและดำเนินงานโดย: วัดประสิทธิเวช และศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกรียติฯ
 Run for life by you heart 2021   (วิ่งด้วยใจ ให้ชีวิต 2564)  งานวิ่งวิถีใหม่(New Normal).เน้นคุณภาพ.สร้างสุขภาพ.ความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับศุนย์สูงวัยเฉลิมพระเกรียติฯ และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้มีจิตเป็นกุศล ได้ร่วมกันสร้างกระแสการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง รวมถึงได้ร่วมกันสร้างประโยชน์แก้ประชาชนทั่วไป