ตารางงานวิ่ง

GLOBE-ATHON 2564 วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” ครั้งที่ 6
วันแข่ง :  Sunday, July 17, 2022
Hits : 4
 สมัคได้ที่ :>>  https://bit.ly/GLOBE-ATHON-2564
 
Location เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
ระยะที่มีการแข่งขัน 21/10/5/3K
 
 

ไปวิ่งสันเขื่อนกันไหมจ๊ะ ?
ไปดูแสงอาทิตย์ยามเช้ากันจ้าทุกคน ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี กับงาน
 

GLOBE-ATHON 2022 (เลื่อนมาจากปี 2021)

 

รายละเอียดและรับสมัคร --> https://bit.ly/GLOBE-ATHON-2564
GLOBE-ATHON 2564 วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” ครั้งที่ 6
วันที่จัดงาน : วันที่ 17 กรกฎาคม 2565
 
สถานที่จัดงาน : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
 
จัดโดย : สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยวชน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงปัญหาของโรคมะเร็งปากมดลูก
3. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กเยาวชนและสตรี
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทของสมาคม นารีเวชไทย
5. รณรงค์และป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก
6. สร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID :@fanaticrun

 

กำหนดการปล่อยตัวการแข่งขัน จุดปล่อยตัวนักวิ่ง บริเวณลานพญานาค (อาจมีการเปลื่ยนแปลง ตามความเหมาะสม)

ระยะ 21 Km  ปล่อยตัวเวลา 05.00 น 
ระยะ 10 Km ปล่อยตัวเวลา   06.00 น
ระยะ 5   Km ปล่อยตัวเวลา   06.05 น
ระยะ 3   Km ปล่อยตัวเวลา   06.10 น