ตารางงานวิ่ง

UTP 2021
From Wednesday, December 08, 2021
To Sunday, December 12, 2021
Hits : 116
Contact Race Thai Run

UTP 2021, 8 -12 December 2021

สนามวิ่งเทรลระยะไกลที่สุดในประเทศไทย เปิดระยะให้นักวิ่งได้ท้าทายร่างกายและจิตใจ ในภูมิประเทศภูเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติ ชีวิตคนพื้นเมืองแม่ฮ่องสอนและปาย สนามนี้นักวิ่งมีโอกาสที่จะสัมผัสอุณหภูมิติดลบในกลางคืน (สถิติ -3 องศาเซสเซียสบนยอดเขา ปี 2019)

ระยะ 100 ไมล์ (MTP – Mae Hong Son To PAI) และ 200 ไมล์ (MTP – Mae Hong Son To PAI)
สถานที่ปล่อยตัว เฟิร์น รีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน https://goo.gl/maps/SJhgV68wu8sF88Yz7
เส้นฟินิชเชอร์ โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน https://goo.gl/maps/C6KvW4gdDqpDB36U6
ระยะ 20, 50, 100 กิโลเมตร และ 100 ไมล์ (PTP – PAI To PAI)

สถานที่ปล่อยตัวและเส้นฟินิชเชอร์ : โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน https://goo.gl/maps/C6KvW4gdDqpDB36U6

 

200 Miles (16,100 m+) 108 Hrs

MHS - Pai

.. 2564 (00:01 .) - 12 .. 2564 (12:00 .)

100 Miles MTP (7,300 M+) 48 Hrs

MHS - Pai

.. 2564 (00:01 .) - 10 .. 2564 (00:01 .)

100 Miles PTP (8,800 M+) 48 Hrs
  Pai - Pai

10 .. 2564 (10:00 .) - 12 .. 2564 (10:00 .)

100 Km (5,500 M+) 32 Hrs
  Pai - Pai

11 .. 2564 (04:00 .) - 12 .. 2564 (12.00 .)

50 Km (2,700 M+) 18 Hrs

Pai - Pai

11 .. 2564 (18:00 .) - 12 .. 2564 (12.00 .)

20 Km (870 M+) 6 Hrs
  Pai - Pai

12 .. 2564 (06.00 .) - 12 .. 2564 (12.00 .)

Location แม่ฮ่องสอน